Quen em gái vũ trường liệu có đúng đắn

238 views
|
Share

Tôi là một thanh niên ham chơi mới có hai mươi tuổi nhưng độ ăn chơi của tôi thì không cần phải bàn cũng như thế tôi có rất nhiều mối quen hệ từ những anh xã hội đến mấy người kinh doanh, lần này tôi được anh trai ở bển mới về mời đi bar bay lắc mấy cái việc này với tôi là thường xuyên nên tôi đã đồng ý đi , đến nơi anh cho tôi đi một bar ẩn nơi chỉ dành cho giới thượng lưu và lúc ấy tôi đã quen một em gái nhảy, hai chúng tôi đã va vào lưới tình, yêu nhau được hai tuần tôi đã địt được em nhưng đó cũng là điều tôi lo ngại